24 lipca 2018 r. upływa termin złożenia wniosku o wpisanie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami działającego pod adresem https://bdo.mos.gov.pl prowadzonego przez marszałka województwa.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru.