Informuję, że posiedzenie XXXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 6 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

 

Proponowany porządek obrad - strona BIP

 

Przewodniczący Rady

mgr Antoni Dębiec