W dniu 19 kwietnia 2018 roku ( czwartek) Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych.

UWAGA!

Odpady będą odbierane bezpośrednio w nieruchomości. Samochód z ekipą zbierającą odpady – Firma REMONDIS KROeko, przyjedzie do każdego, kto wcześniej zgłosi potrzebę odbioru odpadów.

Odbierane będą: zużyte meble, stolarka okienna i drzwiowa, armatura sanitarna, styropian, puszki po farbach , lakierach, smarach, również z zawartością.

Zgłoszenia  będą przyjmowane do dnia  17 kwietnia 2018 roku, pod numerem telefonu 13 43 151 90 wew. 16, bądź osobiście w Urzędzie gminy pok. Nr 6. Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Pelczar – inspektor d/s ochrony środowiska. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres nieruchomości, telefon kontaktowy oraz orientacyjną ilość i rodzaj odpadu jaki chcemy oddać.