Informuję, że posiedzenie XXXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 6 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

24 lipca 2018 r. upływa termin złożenia wniosku o wpisanie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami działającego pod adresem https://bdo.mos.gov.pl prowadzonego przez marszałka województwa.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru.

 

 

 

W związku z realizowanym zadaniem pn. "Remont drogi gminnej nr G 114901 R ul. Wisłocza w m. Krościenko Wyżne" Wójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, iż dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa robót związanych z wykonaniem nowej nawierzchni drogi, w dniu  19 czerwca br. w godz. od 8.00 do 18.00 ul. Wisłocza na całej długości (od skrzyżowania z ul. Marynkowską do ulicy Żeromskiego w Krośnie) będzie wyłączona z ruchu, a ruch zostanie skierowany na wyznaczone objazdy.

Przepraszamy za planowane ograniczenia i prosimy o dostosowanie się do poleceń Wykonawcy.