Azbest, określany jako ogół minerałów krzemianowych tworzących włókna, ze względu na znaczną odporność na działania czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę oraz słabe przewodnictwo ciepła i prądu stosowany był w budownictwie między innymi jako materiał izolacyjny, do produkcji rur i pokryć dachowych. Badania na azbestem wykazały, że jest on niezdrowy dla ludzkiego i zdrowia i jest przyczyna tzw. pylicy azbestowej, chorób opłucnej
i nowotworów. W związku z powyższym podjęto działania mające na celu usunięcia agresywnego materiału.

W sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest wypowiedział się Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej rozporządzeniem z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) w sposób następujący: Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,
a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac
(§6 ust. 2 rozporządzenia jw.).

Mając powyższe na uwadze każdy mieszkaniec gminy Krościenko Wyżne, który podejmuje się prac związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest, ma obowiązek zgłosić ten fakt, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, do następujących organów administracji publicznej:

  1. Powiatowy Nadzór Budowlany w Kroście, ul. Bieszczadzka 1.
  2. Państwowa Inspekcja Pracy – Oddział w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1.
  3. Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Krośnie, ul. Kisielewskiego 12.

Szczegółowy zakres dokumentacji, którą powinno zawierać zgłoszenie określony jest w §6 ust. 3 przedmiotowego rozporządzenia.

 

 

Drogi publiczne gminne i powiatowe

Zimowe utrzymanie dróg publicznych powiatowych na terenie Gminy Krościenko Wyżne jest realizowane na mocy zawartego porozumienia z Powiatem krośnieńskim.

Utrzymanie zimowe dróg powiatowych odbywa się w pierwszej kolejności zgodnie z IV standardem ZUD (opis w tabeli poniżej).

Utrzymywanie publicznych dróg gminnych odbywa się w drugiej kolejności według V standardu ZUD (opis w tabeli poniżej).

Drogi wewnętrzne, chodniki i ścieżki pieszo – rowerowe, place i parkingi będą odśnieżane w następnej kolejności po drogach publicznych powiatowych i gminnych zgodnie z VI standardem ZUD (opis w tabeli poniżej).

Drogi prywatne powinny być odśnieżane przez właścicieli.

Osoba odpowiedzialną z ramienia Urzędu Gminy Krościenko Wyżne do kontaktu z Wykonawcą odpowiedzialnym za utrzymanie dróg gminnych i powiatowych jest Pan Mariusz Lorens, tel. 13 43 151 90 w. 16 czynny w poniedziałki w godz. 8.00–16.00, od wtorku  do piątku w godz. 7.00–15.00, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Droga krajowa 19

Za utrzymanie w przejezdności drogi krajowej 19 odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Szczegółowe informacje na temat warunków drogowych panujących na drogach krajowych można uzyskać poprzez kontakt z całodobową infolinią drogową GDDKiA pod numerem 19 111

 

Informujemy, że mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z różnych form bezpłatnej pomocy: Punkt Porad Prawnych, Konsultacje Psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodzin, Punkt Porad Psychologicznych, Punkt Konsultacyjno - Informacyjny.

 

Bezpłatną pomoc można uzyskać w budynku UG Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, II piętro w dniach i godzinach podanych w załącznikach poniżej:

Załączniki:

Punkt Porad Prawnych
Konsultacje Psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodzin
Punkt Porad Psychologicznych
Punkt Konsultacyjno - Informacyjny

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza, że w okresie od dnia 7 stycznia 2019 r. do dnia 25 stycznia 2019 r. odbędą się konsultacje z mieszkańcami Gminy Krościenko Wyżne oraz Gminy Miejsce Piastowe celem uzyskania ich opinii w sprawie włączenia części terenów położonych w powiecie krośnieńskim w:

  1. gminie Krościenko Wyżne - część obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne,
  2. gminie Miejsce Piastowe:
  • część obrębu ewidencyjnego Targowiska,
  • część obrębu ewidencyjnego Łężany

do terytorium Gminy Miasto Krosno.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające czynne prawo wyborcze, stale zamieszkałe na terenie gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznego badania ankietowego za pośrednictwem strony internetowej powiatu krośnieńskiego www. powiat.krosno.pl.

Udział w konsultacjach polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.