Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie?

 1. Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak - już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić. 
 2. Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jeśli jest - udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane. 
 3. Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma - od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane.


Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony z urzędu? Będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa."

Dodatkowe informacje - kliknij.

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Krościenko Wyżne, położonej w Krościenku Wyżnym, przy ul. Północnej, działka nr ew. 1976/1 o powierzchni 13775 m2.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Ogłoszenie - przetarg, działka 1976/1

W ubiegłym, tygodniu (9.05) dokonano rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w postępowaniu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”:

 • w części I – kolektory słoneczne,
 • w części II – instalacje fotowoltaiczne.
   

Informacja dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. 

KOLEKTORY SŁONECZNE I INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Umowy z Wykonawcami w/w Instalacji zostaną podpisane – w przypadku braku odwołań do przetargu – najwcześniej dnia 22 maja br. Po podpisaniu umów do publicznej wiadomości oraz bezpośrednio do Mieszkańców podane zostaną ostateczne ceny poszczególnych Instalacji wynikające z przetargu. Na początku czerwca br. do Mieszkańców wysyłane będą pisma wraz z umową uczestnictwa w projekcie oraz wystawioną przez Miasto fakturą na drugą transzę zaliczki za wykonanie Instalacji. Mieszkańcy zostaną zobligowani do wpłaty drugiej ostatniej transzy do wysokości pełnego udziału własnego w projekcie w terminie do końca czerwca br.

Mieszkańców - uczestników projektu - zapraszamy na spotkania robocze dotyczące realizacji projektu. W czasie spotkań zostaną zaprezentowani Wykonawcy i omówione zostaną szczegóły związane z montażem Instalacji. Spotkanie odbędzie się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1.

•    28 maja, godz. 17.00 – instalacje fotowoltaiczne i instalacje fotowoltaiczne z podgrzewaczem (zasobnikiem)
•    29 maja, godz. 18.00 – kolektory słoneczne.


KOTŁY NA BIOMASĘ


W części projektu obejmującego kotły na biomasę trwa postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert ma nastąpić w dniu 23 maja br. Dokumentacja przetargowa jest dostępna na stronie BIP.

Jednocześnie informujemy, że w zakresie wymiany kotłów na paliwo stałe jest to obecnie jedyny projekt realizowany w ramach RPO na terenie Miasta Krosna.


POMPY CIEPŁA


W części projektu dotyczącego gruntowych pomp ciepła postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Informacja  jest dostępna na stronie BIP.
W przygotowaniu jest nowe postępowanie przetargowe, które zostanie ogłoszone w najbliższych dniach.


Przypominamy o otwartej liście rezerwowej. Wszystkich mieszkańców Krosna i Gminy Krościenko Wyżne, którzy dopiero teraz zdecydują się na udział w projekcie informujemy, że na stronie Miasta Krosna w zakładce „Czysta Energia” zamieszczone są deklaracje przystąpienia i inne dokumenty dotyczące projektu.


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna, tel. 13 47 43 629.

W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) informujemy, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ww. ustawy od dnia 1 kwietnia 2018 r. wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, w tym ustalenie wysokości odszkodowania właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. W przypadku szkód powstałych na terenie naszej gminy – do Wójta Gminy Krościenko Wyżne.

Zgodnie z zapisami ustawowy wniosek zawiera w szczególności:

 1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,
 2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody,
 3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

 1. przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy,
 2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego
 3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego.

Wniosek o oszacowanie szkód łowieckich i ustalenie odszkodowania - do pobrania