Informuję, że w dniu 24 marca 2019 r. (niedziela) o godz. 1100 w sali Domu Ludowego w Pustynach odbędzie się Zebranie Wiejskie sprawozdawczo-wyborcze sołectwa Pustyny.

Informuję, że w dniu 17 marca 2019 r. (niedziela) o godz. 10.15 w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym odbędzie się Zebranie Wiejskie sprawozdawczo-wyborcze sołectwa Krościenko Wyżne.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Konkurs jest organizowany od 2003 r. przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Do 29 marca 2019 r. KRUS przyjmuje zgłoszenia na formularzu, który dostępny jest na stronie internetowej www.krus.gov.pl w Oddziale Regionalnym oraz Placówkach Terenowych Kasy.

Od dnia 4 marca br. można będzie wnioskować o wydanie nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną tzw. e- dowodu.

Ważne! Osoby posiadające ważne dowody osobiste nie muszą ich wymieniać.

W związku z wdrożeniem e - dowodów ministerstwo zaplanowało czasowe przerwy techniczne w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych:

  • w środę 27 lutego 2019 r. czasowo została wyłączona możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty. Usługa ta zostanie włączona ponownie w dniu 4 marca br.
  • w piątek 1 marca 2019 r. załatwienie spraw dotyczących dowodów osobistych będzie możliwe wyłącznie do godz. 11:30, ponieważ później nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych