4 stycznia br. w Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym odbył się IX Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych Jasełka 2019. Jego organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Krośnie oraz Gmina Krościenko Wyżne. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:  Andrzej Guzik Wicestarosta Krośnieński, Stanisław Kenar Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, Mateusz Liput Wójt Gminy Krościenko Wyżne, Jan Omachel Zastępca Wójta Gminy Krościenko Wyżne, Marek Aftanas Radny Powiatu Krośnieńskiego i Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, ks. Prałat Krzysztof Pastuszak, Aleksandra Żółkoś kustosz Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli, Bogusław Pacek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce, Grażyna Ostrowska pracownik Starostwa Powiatowego w Krośnie oraz Bolesław Pudłowski Sołtys sołectwa Krościenko Wyżne. Na scenie zaprezentowało się pięć zespołów teatralnych ze szkół podstawowych z terenu powiatu krośnieńskiego.

Po obejrzeniu wszystkich przedstawień jury w składzie: Aleksandra Żółkoś – przewodnicząca, Mateusz Liput, ks. prałat Krzysztof Pastuszak, Grażyna Ostrowska oraz Bogusław Pacek przyznało następujące nagrody:

 

Kategoria klasy I-III

I miejsce

  • Grupa Teatralna przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, tytuł przedstawienia „Maleńka miłość”

 

Kategoria klasy IV-VI

I miejsce

  • Szkolne Koło Teatralne przy Szkole Podstawowej im. Ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu, tytuł przedstawienia „Betlejemska noc w muzeum”

II miejsce

  • Koło Teatralne z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, tytuł przedstawienia. „Gwiazda”

III miejsce ex aequo

  • Zespół Teatralny przy Szkole Podstawowej w Sieniawie, tytuł przedstawienia „Bóg się rodzi”
  • Zespół Teatralny „Mali Artyści” ze Szkoły Podstawowej  w Łękach Dukielskich, tytuł przedstawienia „Europa bez Boga”

 

Na zakończenie głos zabrał Wicestarosta Krośnieński Andrzej Guzik oraz Wójt Gminy Krościenko Wyżne Mateusz Liput. Złożyli wszystkim występującym i opiekunom serdeczne gratulacje oraz wręczyli laureatom dyplomy i nagrody, a wszystkim artystom drobne upominki.

 

fot. Elżbieta Florek