Orszak Trzech Króli 2019 tradycyjnie 6 stycznia przeszedł ulicami Krościenka Wyżnego. W naszej miejscowości zwyczaj ten dziewięć lat temu zapoczątkował śp. ks. Jan Szpunar. Tym razem orszak odbył się pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi”, nawiązującym do słów św. Jana Pawła II. Dzięki ks. proboszczowi Wiesławowi Kałamarzowi po raz pierwszy orszak był prowadzony pod sztandarami Fundacji „Orszak Trzech Króli”, dlatego był niezwykle barwny i efektowny. Patronat nad IX orszakiem objął Wójt Mateusz Liput, Przewodniczący Rady Krzysztof Podkul oraz Rada Gminy Krościenko Wyżne.

Mimo mrozu i sporych opadów śniegu uczestnicy w barwnych strojach i koronach licznie zebrali się w wyznaczonych miejscach. Każda część orszaku była prowadzona przez innego króla i pod różnymi barwami chorągwi. Tradycyjnie Orszak „Anielski” wyruszył spod budynku szkoły, Orszak „Królewski” spod plebanii natomiast orszak „Pasterzy” wyruszył spod domu ludowego w asyście Gminnej Orkiestry Dętej. Wszyscy spotkali się przed kościołem parafialnym, aby uczestniczyć w uroczystej mszy św. Dla najmłodszych uczestników ufundowano upominki, które po zakończonej mszy św. rozdawali Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy.
Celem uroczystości jest promocja polskiej tradycji i wartości chrześcijańskich, oraz uczczenie Święta Objawienia Pańskiego.

Pragniemy w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania WSZYSTKIM, którzy aktywnie włączyli się w organizację IX Orszaku Trzech Króli, za okazaną pomoc, życzliwość i wsparcie.

 

 

4 stycznia br. w Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym odbył się IX Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych Jasełka 2019. Jego organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Krośnie oraz Gmina Krościenko Wyżne. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:  Andrzej Guzik Wicestarosta Krośnieński, Stanisław Kenar Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, Mateusz Liput Wójt Gminy Krościenko Wyżne, Jan Omachel Zastępca Wójta Gminy Krościenko Wyżne, Marek Aftanas Radny Powiatu Krośnieńskiego i Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, ks. Prałat Krzysztof Pastuszak, Aleksandra Żółkoś kustosz Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli, Bogusław Pacek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce, Grażyna Ostrowska pracownik Starostwa Powiatowego w Krośnie oraz Bolesław Pudłowski Sołtys sołectwa Krościenko Wyżne. Na scenie zaprezentowało się pięć zespołów teatralnych ze szkół podstawowych z terenu powiatu krośnieńskiego.

Po obejrzeniu wszystkich przedstawień jury w składzie: Aleksandra Żółkoś – przewodnicząca, Mateusz Liput, ks. prałat Krzysztof Pastuszak, Grażyna Ostrowska oraz Bogusław Pacek przyznało następujące nagrody:

 

Kategoria klasy I-III

I miejsce

  • Grupa Teatralna przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, tytuł przedstawienia „Maleńka miłość”

 

Kategoria klasy IV-VI

I miejsce

  • Szkolne Koło Teatralne przy Szkole Podstawowej im. Ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu, tytuł przedstawienia „Betlejemska noc w muzeum”

II miejsce

  • Koło Teatralne z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, tytuł przedstawienia. „Gwiazda”

III miejsce ex aequo

  • Zespół Teatralny przy Szkole Podstawowej w Sieniawie, tytuł przedstawienia „Bóg się rodzi”
  • Zespół Teatralny „Mali Artyści” ze Szkoły Podstawowej  w Łękach Dukielskich, tytuł przedstawienia „Europa bez Boga”

 

Na zakończenie głos zabrał Wicestarosta Krośnieński Andrzej Guzik oraz Wójt Gminy Krościenko Wyżne Mateusz Liput. Złożyli wszystkim występującym i opiekunom serdeczne gratulacje oraz wręczyli laureatom dyplomy i nagrody, a wszystkim artystom drobne upominki.

 

fot. Elżbieta Florek

 

 

W naszej Gminie już od 12 lat organizowane jest spotkanie wigilijne dla starszych i samotnych mieszkańców. Organizatorami  byli Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym.
W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Krościenka Wyżnego i Pustyn, jak również licznie zaproszeni goście. Znaleźli się wśród nich m.in.: Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego - p. Maria Kurowska, Wójt Gminy - p. Mateusz Liput, Przewodniczący Rady Gminy - p. Krzysztof Podkul, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, służb mundurowych oraz lokalnych stowarzyszeń. Spotkanie poprowadziła Dyrektor GOPS - p. Lucyna Liput, a młodzież z naszej Publicznej Szkoły Podstawowej przedstawiła jasełka bożonarodzeniowe. Mieszkańcom Gminy i zaproszonym gościom życzenia złożyli: p. Maria Kurowska oraz p. Mateusz Liput.

Przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej proboszczowie parafii w Krościenku Wyżnym i Pustynach poprowadzili modlitwę oraz odczytali fragment z Pisma Świętego dotyczący Bożego Narodzenia. Następnie wszyscy przystąpili do składania sobie życzeń.
Na wigilię przybyli także harcerze, którzy tradycyjnie przywieźli ze sobą Betlejemskie Światło Pokoju i przekazali p. Wójtowi.

Spotkanie zakończyła wspólna wieczerza wigilijna oraz śpiew kolęd.

 

 

W minioną sobotę, tj. 15.12.2018 r. swój jubileusz świętowało Stowarzyszenie Kulturalne "Dębina". Uroczystości odbyły się w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym. Po powitaniu przez p. Edwarda Marszałka - Prezesa "Dębiny", zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Wójt Gminy Krościenko Wyżne - p. Mateusz Liput, Z-ca Wójta - p. Jan Omachel, Przewodniczący Rady Gminy - p. Krzysztof Podkul, na salę wjechał urodzinowy tort, który podzielili: p. Mateusz Liput, p. Edward Marszałek oraz p. Grzegorz Tomkowicz - Honorowy Siekiernik. Następnie przedstawiono historię stowarzyszenia, wręczono honorowe wyróżnienia oraz przyjęto w poczet członków "Dębiny" p. Stanisława Wierdaka - Radnego Gminy Krościenko Wyżne. Tytuł Honorowego Siekiernika otrzymała p. Beata Lorens, a tytuł Honorowego Członka "Dębiny" przyznano Halinie Pelczar i Janowi Żywcowi.

Kolejnym punktem jubileuszu było wręczenie na ręce p. Edwarda Marszałka pamiątkowej rzeźby oraz listu gratulacyjnego przez Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy oraz Dyrektor GOPS. Świętowanie zakończył koncert p. Mariusza Wdowina.

Więcej informacji pod adresem: http://debina.webd.pl/_20lat.html

Wszystkim członkom Stowarzyszenia Kulturalnego „Dębina” życzymy niegasnącego zapału w realizacji działalności kulturalnej oraz pomyślności w życiu osobistym.

 

fot. Andrzej Józefczyk

  • 20lat_06
  • 20lat_10
  • 20lat_12