Gospodarka odpadami

Przypominamy mieszkańcom Gminy Krościenko Wyżne, że obowiązuje całkowity ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych, m.in zanieczyszczonych odpadów drewnianych, a w szczególności drewna impregnowanego i lakierowanego, materacy, mebli tapicerskich oraz poprodukcyjnych ścinków materiałów z włókien chemicznych, sztucznej i naturalnej skóry, pojemników i butelek z tworzyw sztucznych po napojach, farbach, lakierach, rozpuszczalnikach oraz środkach ochrony roślin i olejach silnikowych, zużytych opon i innych odpadów z gumy, różnych przedmiotów z tworzyw sztucznych, w tym z PCV, opakowań z tworzyw sztucznych, impregnowanej tektury, a nawet resztek roślinnych.

 

Szczegóły w załączniku poniżej:

Spalanie odpadów - skutki i zagrożenia

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Od dnia 1 stycznia 2018 roku wprowadzone zostaną zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, nałożony został obowiązek wprowadzenia jednolitej kolorystyki worków oraz sposobu prowadzenia segregacji odpadów w całej Polsce. Wobec powyższego Rada Gminy Krościenko Wyżne w dniu 27 października 2017 roku wprowadziła zmiany w uchwałach dotyczących odpadów komunalnych tj. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Krościenko Wyżne,  uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne (uchwały te są dostępne stronie internetowej na bip.kroscienkowyzne.pl).

 

Szczegóły w załączniku poniżej:

Informacja dla mieszkańców - odpady w 2018 r.

Urząd Gminy Krościenko Wyżne informuje, że odpady komunalne z terenu gminy Krościenko Wyżne w 2018 roku będą odbierane według harmonogramu znajdującego się w załączniku poniżej.

Harmonogram odbioru  odpadów komunalnych  w 2018 r. - KLIKNIJ ABY WYDRUKOWAĆ