Wójt Gminy Krościenko Wyżne

wojt jan omachel

Jan Omachel

Zamieszkały w Pustynach, 58 lat, żonaty, 2 dorosłych dzieci. Absolwent kierunku mechanika Politechniki Krakowskiej. Od czerwca 1995 r. Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne, w latach 2003-2007 również Zastępca Wójta. W lutym 2010 r. powołany przez premiera do pełnienia funkcji Wójta Gminy Krościenko Wyżne. Odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od grudnia 2010 r. Wójt Gminy Krościenko Wyżne.

 

Zastępca Wójta Gminy Krościenko Wyżne
Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne

alicja fejkiel guzik

Alicja Fejkiel-Guzik

Zamieszkała w Krościenku Wyżnym, 42 lata, mężatka, 3 dzieci. Wykształcenie wyższe – magister administracji, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – Wydział Prawa i Administracji – w zakresie Prawa Unii Europejskiej. Od 1995 r. związana z pracą w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne (od momentu powstania gminy). Ławnik Sądu Rejonowego w Krośnie, członek zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego „Dębina”. Odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Od kwietnia 2010 r. Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne. Od lutego 2013 r. Zastępca Wójta Gminy Krościenko Wyżne.

 

Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne

grazyna rugiello

Grażyna Rugiełło

Zamieszkała w Krośnie. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku: Cybernetyka ekonomiczna i informatyka, specjalność: Rachunkowość i przetwarzanie danych. Ukończone studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na kierunku Audyt Wewnętrzny. Posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz Certyfikat Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Od września 2014 r. Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne.