Sołtys:

Bolesław Pudłowski
tel. (13) 431 53 62
kom. 608 514 290

Biuro Sołtysa:

38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9

Godziny urzędowania:

poniedziałek 13.00 - 16.00
wtorek 8.00 - 11.00
środa 8.00 - 11.00

Rada Sołecka:

Fejkiel Zdzisław
Frydrych Jacek
Jurczak Wanda
Kmonk Maria
Kuźnar Bożena
Kuźnar Zbigniew
Liput Jerzy
Liput Stefan
Lorenc Jan
Nowak Maria
Podkul Waldemar
Szmyd Edward

Statut Sołectwa: statut.pdf