Sołtys:

Wiesław Gomółka
tel. (13)
kom.

Biuro Sołtysa:

38-422 Krościenko Wyżne
Pustyny - Dom Ludowy

Godziny urzędowania:

poniedziałek 14.30 - 18.00
wtorek 16.00 - 18.00
sobota 8.00 - 13.00

Rada Sołecka:

Bargiel Ryszard
Bystrański Krzysztof
Haręzga Ryszard
Najbar Beata
Podkul Krystian
Szegda Jan
Ziomek Stanisław

Statut Sołectwa: statut.pdf