Informuję, że posiedzenie XXXII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Proponowany porządek obrad - strona BIP

 

Przewodniczący Rady
mgr Antoni Dębiec