Informuję, że posiedzenie XXXIII Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Proponowany porządek obrad - strona BIP

 

Przewodniczący Rady
mgr Antoni Dębiec