Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza, że w okresie od dnia 26 lutego 2018 r. do dnia 15 marca 2018 r. odbędą się konsultacje z mieszkańcami gminy Krościenko Wyżne oraz gminy Miejsce Piastowe celem uzyskania ich opinii w sprawie włączenia części terenów położonych w powiecie krośnieńskim w:

  1. gmnie Krościenko Wyżne - część obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne,
  2. gminie Miejsce Piastowe:
    • część obrębu ewidencyjnego Targowiska
    • część obrębu ewidencyjnego Łężany

do terytorium gminy Miasto Krosno.

Uprawnionym do udziału w konsultacjach są wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające czynne prawo wyborcze, stale zamieszkałe na terenie gmin: Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznego badania ankietowego za pośrednictwem strony internetowej powiatu krośnieńskiego www.powiat.krosno.pl

Udział w konsultacjach polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

Konsultacje dotyczące zmiany granic administracyjnych Powiatu Krośnieńskiego w zakresie terytorialnym dotyczącym Gminy Krościenko Wyżne i Gminy Miejsce Piastowe.
Konsultacje z mieszkańcami gminy Krościenko Wyżne celem uzyskania opinii mieszkańców w sprawie włączenia części terenów położonych w powiecie krośnieńskim w gminie Krościenko Wyżne - część obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne do terytorium Gminy Miasto Krosno

PRZEJDŹ DO ANKIETY