Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) informuje, że dokonano wyboru oferty na wykonanie zadania pn.: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2018 r..

 

Wyniki wyboru oferty - pobierz