Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ikona pdf
Oświadczenie o przebywaniu poza miejscem stałego zameldowania w związku z pobieraniem nauki w trybie dziennym ikona pdf
Oświadczenie o czasowym przebywaniu poza granicami kraju ikona pdf
Oświadczenie o przebywaniu poza miejscem stałego zameldowania w związku z pracą zawodową ikona pdf

 

IPN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH ikona pdf
IPR-1 INFORMACJA O GRUNTACH ikona pdf
IDL-1 INFORMACJA O LASACH ikona pdf

 

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ikona pdf
ZN-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ikona pdf
ZN-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ikona pdf
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY ikona pdf
ZR-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH ikona pdf
ZR-1/B DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM ikona pdf
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY ikona pdf
ZL-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH ikona pdf
ZL-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM ikona pdf

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej- składany od 2012 roku ikona pdf
Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej - składane od 01-09-2013 r. ikona pdf
Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej ikona pdf
Wniosek o zastosowanie zwolnienia z tytułu zaprzestania produkcji rolnej ikona pdf
Wniosek o zastosowanie zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów ikona pdf
IPN1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (do 31-12-2011) ikona pdf
IPN1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (od 01-01-2012) ikona pdf
IDL1 - Informacja o lasach ikona pdf
IPR1 - Informacja o gruntach ikona pdf
DL1 - Deklaracja na podatek leśny ikona pdf
DN1 - Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości (do 31-12-2011) ikona pdf
DN1 - Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości (od 01-01-2012) ikona pdf
DR1 - Deklaracja na podatek rolny ikona pdf

 

Rozgraniczenie działki - INFORMACJA ikona pdf
Rozgraniczenie działki - DRUK ikona pdf
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - INFORMACJA ikona pdf
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - DRUK ikona pdf
Wyrażenie zgody na wpięcie do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - INFORMACJA ikona pdf
Wyrażenie zgody na wpięcie do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - DRUK ikona pdf
Zaopiniowanie podziału nieruchomości - INFORMACJA ikona pdf
Zaopiniowanie podziału nieruchomości - DRUK ikona pdf
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego - INFORMACJA ikona pdf
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego - DRUK ikona pdf
Zatwierdzenie podziału nieruchomości - INFORMACJA ikona pdf
Zatwierdzenie podziału nieruchomości - DRUK ikona pdf

 

Wniosek o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest ikona pdf
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ikona pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ikona pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ikona pdf
Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ikona pdf
Wniosek o udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami ikona pdf
Wniosek o zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez okolicznościowych ikona pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży ikona pdf
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych ikona pdf