Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu zaktualizowanej "Strategii MOF Krosno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".

Pobierz raport (.pdf)