Ruszyła kampania rekrutacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”. Ma ona pokazać, że bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale też ciekawa, stabilna i perspektywiczna praca. Od 14 października na terenie całego kraju żołnierze będą spotykać się z Polakami i zachęcać ich, by  wstępowali do wojska.

Kampania „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie realizowana w formule tzw. „tygodni rekrutacyjnych”. Co miesiąc, w wyznaczonym tygodniu, w teren wyruszą mobilne zespoły rekrutacyjne, złożone z żołnierzy lokalnych jednostek wojskowych i przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień lub Wojewódzkich Sztabów Wojskowych.
 


Zespoły będą odwiedzać takie miejsca, jak centra handlowe, ośrodki sportu, rynki miejskie czy centra rozrywki. Nawiązując bezpośrednie kontakty, z klientami i przechodniami,  żołnierze będą rozmawiać o służbie wojskowej, armii, miejscowej jednostce czy znajdującej się w okolicy szkole wojskowej. Opowiedzą o własnych doświadczeniach, dostępnych ścieżkach kariery i perspektywach rozwoju. Zainteresowanym wskażą, dokąd powinni się zwrócić, by uzyskać szczegółowe informacje, wręczą foldery i ulotki. Będą zachęcać, wspierać i doradzać, co zrobić, by nie przegapić ciekawej szansy, a zarazem podjąć odpowiedzialną i przemyślaną decyzję o swojej przyszłości.

Polska armia powinna być liczniejsza, dlatego głównym celem organizatorów kampanii jest zachęcenie młodych ludzi, by planując swoją przyszłość, wzięli pod uwagę możliwość bycia żołnierzem zawodowym. O potrzebach polskich sił zbrojnych mówi się wiele, warto jednak zwrócić też uwagę na korzyści, jakie niesie służba wojskowa: stałość i pewność zatrudnienia, możliwość zdobycia wysoko specjalistycznych kwalifikacji oraz atrakcyjne perspektywy rozwoju zawodowego i osobistego.

Kampania jest odpowiedzią na wzrost społecznego zainteresowania wojskiem i zdobywaniem kompetencji związanych z bezpieczeństwem. Jej celem jest   zwiększenie stanu osobowego polskiej armii we wszystkich rodzajach sił zbrojnych (wojskach lądowych, specjalnych, lotnictwie, marynarce wojennej i obronie terytorialnej), w służbie zawodowej i w rezerwie oraz we wszystkich korpusach osobowych −  szeregowych, podoficerów i oficerów.

Szczegółowe informacje na stronie: http://mon.gov.pl/zostan-zolnierzem/

Terminarz spotkań:
22-23.10.2018r. - PUP Krosno, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno
24-25.10.2018r. - Rynek Krosno, ul. Rynek, 38-400 Krosno
26.10.2018r.      - Urząd Pocztowy Jasło 1, ul. 3 Maja 4, 38-200 Jasło
27-28.10.2018r. - Galeria VIVO Krosno, ul. Bieszczadzka 29, 38-400 Krosno
19.11.2018r.      - PUP Strzyżów, ul. Daszyńskiego 2, 38-100 Strzyżów
20.11.2018r.      - Rynek Strzyżów, ul. Rynek, 38-100 Strzyżów
21.11.2018r.      - Rynek Kołaczyce, ul. Rynek, 38-213 Kołaczyce
22-23.11.2018r. - MPM MARKET, ul. Jana Pawła II 26, 38-200 Jasło
24-25.11.2018r. - KAUFLAND Jasło, ul. Lwowska 24h, 38-200 Jasło
10.12.2018r.      - Rynek Jasło, ul. Rynek, 38-200 Jasło
11-12,.12.2018r.- Urząd Pocztowy Poczta Polska, ul. Podwale 38, 38-400 Krosno
13-14.12.2018r. - Galeria Jasło, ul. Jana Pawła II 37, 38-200 Jasło
15-16.12.2018r. - Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, ul. Blich 2, 38-400 Krosno