Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zaprasza osoby prawne i fizyczne, chcące utworzyć przedszkole lub klub przedszkolny do udziału w projekcie partnerskim dotyczącym Działania 9.1 Rozwój Edukacji Przedszkolnej w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

 

Szczegóły dotyczące rodzaju wsparcia zostaną ustalone na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 30 listopada 2018 r. w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przy ul. Niedzielskiego 2.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 504 321 197.