Informuję, że w dniu 17 marca 2019 r. (niedziela) o godz. 10.15 w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym odbędzie się Zebranie Wiejskie sprawozdawczo-wyborcze sołectwa Krościenko Wyżne.

Proponowany porządek zebrania:

 1.  Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie porządku zebrania.
 5. Wybór przewodniczącego zebrania.
 6. Wybór sekretarza zebrania.
 7. Sprawozdanie sołtysa za okres sprawozdawczy.
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 9. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
 10. Dyskusja
 11. Wybór sołtysa.
 12. Zgłaszanie kandydatów do rady sołeckiej.
 13. Wybór rady sołeckiej.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku brak quorum Zebranie Wiejskie odbędzie się w drugim terminie tj. tego samego dnia, po upływie 15 minut od stwierdzenia braku quorum (godz. 1030) i jest ważne bez względu na ilość mieszkańców w nim uczestniczących.

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

Mateusz Liput