Informuję, że w dniu 24 marca 2019 r. (niedziela) o godz. 1100 w sali Domu Ludowego w Pustynach odbędzie się Zebranie Wiejskie sprawozdawczo-wyborcze sołectwa Pustyny.

Proponowany porządek zebrania:

 1.  Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie porządku zebrania.
 5. Wybór przewodniczącego zebrania.
 6. Wybór sekretarza zebrania.
 7. Sprawozdanie sołtysa za okres sprawozdawczy.
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 9. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
 10. Dyskusja
 11. Wybór sołtysa.
 12. Zgłaszanie kandydatów do rady sołeckiej.
 13. Wybór rady sołeckiej.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku braku quorum Zebranie Wiejskie odbędzie się w drugim terminie tj. tego samego dnia, po upływie 15 minut od stwierdzenia braku quorum (godz. 1115) i będzie ważne bez względu na ilość mieszkańców w nim uczestniczących.

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

Mateusz Liput