Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym informuje, że 15 lutego 2020 r. upływa termin złożenia deklaracji DT-1, na podatek od posiadania środków transportowych oraz termin płatności I raty podatku.

Do zapłaty podatku zobowiązane są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Płatności można dokonać w kasie urzędu gminy, bądź na rachunek bankowy gminy nr 10 1240 1792 1111 0010 9611 4318