Fala powodziowa niesie za sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne groźne dla zdrowia i życia człowieka. Po ustąpieniu powodzi, woda w studniach i zbiornikach wodnych NIE NADAJE się do spożycia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia, należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je i wydezynfekować.

Dezynfekcji należy poddać także zalane pomieszczenia, sprzęty, ubrania, bieliznę i przedmioty codziennego użytku.

Woda podczas powodzi niesie za sobą zarazki zakaźne schorzeń przewodu pokarmowego takie jak: duru brzusznego, czerwonki, salmonelloz i innych chorób biegunkowych.
W glebie oraz pomieszczeniach chłodnych i wilgotnych mogą pozostawać zdolne do zakażenia przez kilka tygodni. Schorzenia przewodu pokarmowego szerzą się też poprzez zakażoną wodę, żywność i brudne ręce.

 

Informacja o zapobieganiu chorobom zakaźnym - do pobrania

Informacja o oczyszczaniu i odkażanie studni i wody - do pobrania

Informacja o dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu, ubrań, bielizny i przedmiotów codziennego użytku - do pobrania