Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadził w dniach 01.06-19.06.2020r. nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” na rok 2020.

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Krośnie w obecności  wójta gminy - Mateusza Liputa, prezesa WFOŚiGW - Adama Skiby, starosty krośnieńskiego - Jana Pelczara, wicestarosty krośnieńskiego - Andrzeja Guzika, komendanta miejskiego PSP w Krośnie - st. bryg. Mariusza Bieńczaka upoważnieni druhowie OSP Pustyny podpisali umowę z WFOŚiGW w Rzeszowie na kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania bojowego, co zwiększy bezpieczeństwo i komfort strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

 

 

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Program realizowany jest w latach 2020-2021 i skierowany jest do Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

fot. Krosno112.pl