Producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19 mają możliwość składania wniosków pomocowych do dnia 20.12.2020 r.

Pomoc skierowana jest do producentów świń, którzy w okresie od 1 marca 2020 r. do 15 lipca 2020 r. utrzymywali w gospodarstwie średnią dzienną liczbę świń wynoszącą co najmniej 21 sztuk.

Pomoc będzie wypłacana w formie ryczałtu na gospodarstwo rolne, w podziale na trzy grupy w zależności od utrzymywanych zwierząt:

  1. 4 500 zł - przy utrzymaniu średnio dziennie co najmniej 21 świń i nie więcej niż 50 świń,
  2. 14 900 zł - przy utrzymaniu średnio dziennie powyżej 50 świń i nie więcej niż 200 świń,
  3. 23 800 zł - przy utrzymaniu średnio dziennie powyżej 200 świń.

Wsparcie będzie wypłacane w I kwartale 2021 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.