Informacja

z wyników naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2021 r.

 

 

Załączniki:

Informacja z wyników naboru kandydatów do komisji konkursowych