Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o możliwości skorzystania przez osoby poniżej 26. roku życia z zerowego rozliczenia PIT.

Kto może skorzystać?

Osoby uzyskujące przychody z tytułu umów o pracę, zlecenie, praktyk absolwenckich czy stażu uczniowskiego, które w momencie uzyskania przychodu nie ukończyły 26. roku życia.

Na czym polega ulga?

BEZ PIT to ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzyskujących przychody z umowy o pracę czy zlecenie, a od 2021r. obejmująca również przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej oraz stażu uczniowskiego uzyskane przez osoby poniżej 26. roku do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Przychody powyżej kwoty 85 528 zł będą opodatkowane według skali podatkowej.

Jak działa ulga?

Ulga dla młodych działa na mocy ustawy, dlatego podatnik nie musi składać w tej sprawie żadnego oświadczenia czy wniosku swojemu pracodawcy.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/bez-pit-dla-mlodych/