W dniu 20 maja 2021 roku zostanie przeprowadzony na terenie województwa podkarpackiego trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia pk. „RENEGADE/SAREX–21”. 

 

 

W czasie treningu, między godz. 800 a 1100 zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia syren alarmowych i emitowane będą sygnały alarmowe obrony cywilnej:

- „ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty),

- „odwołanie alarmu” (ciągły dźwięk syreny przez 3 minuty).

Po usłyszeniu sygnałów nie należy podejmować żadnych działań.