W sobotę - 26 października br. - w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym odbył się organizowany co roku przez Koło Gospodyń Wiejskich w Krościenku Wyżnym - Dzień Seniora. Tradycyjnie już obchody cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców, o czym świadczy fakt obecności podczas wydarzenia blisko 250 osób w tym seniorów oraz zaproszonych gości.

 

 

Uroczystość ta została połączona z świętowaniem jubileuszy małżeńskich mieszkańców Sołectwa Krościenko Wyżne. Swoje 50- lecie małżeństwa obchodzili w tym roku: Bronisława i Edward Dąbrowscy, Wiesława i Kazimierz Filarowie, Jadwiga i Daniel Glazarowie, Janina i Kazimierz Gonetowie, Eleonora i Wilhelm Karasiowie, Krystyna
i Aleksander Kochanowie, Janina i Stanisław Leszkowie, Emilia i Paweł Lorensowie, Krystyna i Czesław Michnowie, Krystyna i Józef Michnowie, Maria i Jan Pelczarowie, Danuta i Wojciech Szafrańscy oraz Stanisława i Jan Wieczorkowie. Dostojni jubilaci wzięli udział w mszy świętej odprawionej w ich intencji, a następnie oficjalnej dekoracji Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czynności dekoracyjnych dokonał Wójt Gminy Krościenko Wyżne. Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych pięknych jubileuszy.

Następnie na scenie pojawili się młodzi artyści z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, którzy przedstawili zebranym program traktujący o postaci i życiu patrona szkoły – papieża Polaka – św. Jana Pawła II. Wzruszający spektakl, którego przygotowaniem zajmowała się Pani Katarzyna Marszałek został nagrodzony gromkimi oklaskami.

Kolejny występ należał do Pań z Koła Gospodyń Wiejskich, które na deskach sceny popełniły pełne humoru widowisko o charakterze folklorystycznym, a jego tematem przewodnim były komplikacje związane z „wydaniem” córki za mąż.

Tuż przed rozpoczęciem zabawy tanecznej wystąpiły Panie z Klubu Seniora wykonując znane piosenki i przyśpiewki ludowe przy wtórowaniu zgromadzonych na sali gości.

Ostatni punkt Dnia Seniora 2019 w Krościenku Wyżnym stanowiła zabawa w rytmach utworów ludowych i biesiadnych.