Konkurs Małych Form Teatralnych - Jasełka to jedna z imprez organizowanych już po raz dziesiąty w ramach Festiwalu Świąt Bożego Narodzenia przez Starostwo Powiatowe w Krośnie i Gminę Krościenko Wyżne.

Celem imprezy, która zainaugurowała Powiatowy Festiwal jest promocja twórców i wykonawców, pielęgnacja tradycji oraz ochrona przed zanikaniem zwyczaju kolędowania. Jasełka to także doskonała okazja do zaprezentowania dorobku szkół z terenu powiatu, integracja środowisk szkolnych oraz doskonała zabawa dla najmłodszych artystów.

W Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym w świątecznej scenerii zaprezentowało się cztery zespoły teatralne ze szkół z Krościenka Wyżnego, Dukli, Odrzykonia i Iwonicza.

Przegląd otworzyli gospodarze czyli  Grupa Teatralna przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym. Dzieci przedstawiły sztukę pt. „Wśród nocnej ciszy narodził się nam Zbawiciel”. Następnie wystąpił Zespół Teatralny ze Szkoły Podstawowej w Dukli z przedstawieniem „Do Betlejem”. W dalszej kolejności zaprezentował się Zespół Teatralny „OSIRIS” działający przy Szkole Podstawowej w Odrzykoniu, w wykonaniu którego zobaczyliśmy  „Jasełka na wesoło”.  Jako ostatni wystąpiła Grupa Teatralna ze Szkoły Podstawowej im. ks. A. Podgórskiego z Iwonicza, która przygotowała jasełka pt. „Opowiadane o Bożym Narodzeniu”.

Obok wydarzeń związanych z historią Narodzenia Pańskiego mali artyści śpiewali i recytowali. Wszystkie grupy były doskonale przygotowane. Występy zrobiły ogromne wrażenie na publiczności.

Jury w składzie: przewodnicząca Aleksandra Żółkoś - kustosz Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli, Mateusz Liput – wójt Gminy Krościenko Wyżne, Grażyna Ostrowska – Starostwo Powiatowe w Krośnie i Bogusław Pacek - Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i  Sportu w Chorkówce, po obejrzeniu wszystkich występów przyznało nagrody w dwóch kategoriach wiekowych.

 

Kat. I

Grand Prix – SP w Dukli

Kat. II

I m. – SP w Iwoniczu

II m. – ex aequo SP w Krościenku Wyżnym  SP w Odrzykoniu

 

 

Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie otrzymały nagrody rzeczowe i słodycze, natomiast opiekunowie grup pamiątkowe dyplomy, które wręczali wicestarosta Andrzej Guzik, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Kenar, radni powiatu Józefa Winnicka - Sawczuk i Marek Aftanas oraz wójt Gminy Krościenko Wyżne Mateusz Liput i sekretarz Mateusz Podkul.

Na zakończenie głos zabrali wicestarosta Andrzej Guzik i wójt Mateusz Liput przekazując najmłodszym uczestnikom konkursu słowa podziękowania za udział w konkursie oraz opiekunom i rodzicom za trud włożony w przygotowanie dzieci do występów.

źródło: powiat.krosno.pl