Świętowanie dnia 11 listopada dla każdego krościeniaka przyjmuje dwojaki wymiar. Co roku ten dzień przypomina o kolejnych rocznicach odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. W tym dniu przypada również liturgiczne wspomnienie św. Marcina – patrona parafii w Krościenku Wyżnym, a co za tym idzie odpust parafialny. Ponadto, podczas mszy świętej o godz. 9:00 krościeńska młodzież otrzymała z rąk JE abp-a Józefa Michalika sakrament bierzmowania.Arcybiskup przewodniczył również uroczystej eucharystii, która rozpoczęła obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Podczas liturgii wystawiono poczty sztandarowe: Harcerzy ze Szczepu im. Stanisława Filara, Ochotniczych Straży Pożarnych z Krościenka Wyżnego i Pustyn oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym. Homilię wygłosił ks. prał. Krzysztof Pastuszak.

 

 

Po zakończonej mszy świętej przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej z Krościenka Wyżnego - licznie biorący udział w uroczystościach mieszkańcy gminy - udali się pod pomnik upamiętniający 100 - lecie odzyskania niepodległości. Konno towarzyszył im ubrany w lśniącą zbroję św. Marcin. Uroczystości przy pomniku rozpoczęła Natalia Lorens – uczennica szkoły podstawowej w Krościenku Wyżnym poruszającą interpretacją wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt.: Byłeś jak wielkie, stare drzewo…”. Następnie wszyscy zebrani odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, po czym głos zabrał wójt gminy, który w swoim wystąpieniu przywołał pamięć pokoleń Polaków, stawiających czoła zaborcom od czasu utraty niepodległości.W swoim wystąpieniu podkreślił, iż: „…musimy pamiętać, jaka była cena wolności, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze, że dobro Ojczyzny musi być naszym najważniejszym obowiązkiem. Pamiętajmy skąd pochodzimy, jakie tradycje i wartości wynieśliśmy z domu naszych rodziców. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Bądźmy dumni z naszej historii, bądźmy dumni z naszej wiary. W myślach i czynach zawsze kierujmy się tym pięknym hasłem, które od wieków widnieje na sztandarach naszej Ojczyzny: Bóg, Honor, Ojczyzna.”

Po odmówieniu - poprowadzonej przez księdza arcybiskupa - modlitwy za Ojczyznę, delegacje złożyły przed pomnikiem wiązanki biało-czerwonych goździków jako wyraz pamięci dla ofiar poniesionych w imię wolności przez Polaków na przestrzeni wieków. Kwiaty złożyli: wójt gminy wraz z zastępcą, w imieniu rady gminy, wiceprzewodniczący: Beata Najbar i Eugeniusz Such, abp Józef Michalik razem z księżmi proboszczami parafii w Krościenku Wyżnym i Pustynach, przedstawiciele oświaty i wychowania naszej gminy: dyrektor szkoły podstawowej oraz dyrektor przedszkola samorządowego, a także radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dariusz Sobieraj oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym.

Uroczystości zakończyło wykonanie przez orkiestrę dętą utworu: „My, Pierwsza Brygada” – pieśni I Brygady Legionów Polskich - dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym oraz Harcerze ze szczepu w Krościenku Wyżnym serdecznie zapraszają 9 listopada 2019 r. na Wieczór Pieśni Patriotycznej, który odbędzie się w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym.

Patronat honorowy nad koncertem objął Wójt Gminy Krościenko Wyżne.

 

W sobotę - 26 października br. - w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym odbył się organizowany co roku przez Koło Gospodyń Wiejskich w Krościenku Wyżnym - Dzień Seniora. Tradycyjnie już obchody cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców, o czym świadczy fakt obecności podczas wydarzenia blisko 250 osób w tym seniorów oraz zaproszonych gości.

 

 

Uroczystość ta została połączona z świętowaniem jubileuszy małżeńskich mieszkańców Sołectwa Krościenko Wyżne. Swoje 50- lecie małżeństwa obchodzili w tym roku: Bronisława i Edward Dąbrowscy, Wiesława i Kazimierz Filarowie, Jadwiga i Daniel Glazarowie, Janina i Kazimierz Gonetowie, Eleonora i Wilhelm Karasiowie, Krystyna
i Aleksander Kochanowie, Janina i Stanisław Leszkowie, Emilia i Paweł Lorensowie, Krystyna i Czesław Michnowie, Krystyna i Józef Michnowie, Maria i Jan Pelczarowie, Danuta i Wojciech Szafrańscy oraz Stanisława i Jan Wieczorkowie. Dostojni jubilaci wzięli udział w mszy świętej odprawionej w ich intencji, a następnie oficjalnej dekoracji Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czynności dekoracyjnych dokonał Wójt Gminy Krościenko Wyżne. Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych pięknych jubileuszy.

Następnie na scenie pojawili się młodzi artyści z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, którzy przedstawili zebranym program traktujący o postaci i życiu patrona szkoły – papieża Polaka – św. Jana Pawła II. Wzruszający spektakl, którego przygotowaniem zajmowała się Pani Katarzyna Marszałek został nagrodzony gromkimi oklaskami.

Kolejny występ należał do Pań z Koła Gospodyń Wiejskich, które na deskach sceny popełniły pełne humoru widowisko o charakterze folklorystycznym, a jego tematem przewodnim były komplikacje związane z „wydaniem” córki za mąż.

Tuż przed rozpoczęciem zabawy tanecznej wystąpiły Panie z Klubu Seniora wykonując znane piosenki i przyśpiewki ludowe przy wtórowaniu zgromadzonych na sali gości.

Ostatni punkt Dnia Seniora 2019 w Krościenku Wyżnym stanowiła zabawa w rytmach utworów ludowych i biesiadnych.

 

W dniu 19 października br. w sali Domu Ludowego w Pustynach miał miejsce organizowany co roku Dzień Seniora, w którym udział wzięło ponad 100 mieszkańców. Uroczystość ta została tradycyjnie połączona ze świętowaniem jubileuszy małżeńskich mieszkańców Sołectwa Pustyny. Swoje 50- lecie małżeństwa obchodzili w tym roku Anna i Mieczysław Zajdel oraz Sława i Zygmunt Lorens, którym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych pięknych jubileuszy.