W dniu 17 października br., w Przedszkolu Samorządowym im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podopieczni przedszkola wystawili okolicznościowe przedstawienie poświęcone tematyce oświatowej. Obecny podczas uroczystości wójt naszej gminy złożył na ręce Pani Dyrektor życzenia dla wszystkich pracowników jednostki. Pani Dyrektor otrzymała również nagrodę wójta jako wyraz uznania za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz animowanie życia przedszkola i promowanie powierzonej placówki w lokalnym środowisku. Serdecznie gratulujemy.

 

 

Obchodzony co roku w dniu 16 października Dzień Papieski stanowi dla nauczycieli, pracowników, a przede wszystkim uczniów naszej Szkoły Podstawowej okazję do wspomnienia w szczególny sposób jej Patrona - Św. Jana Pawła II. Dzisiaj podczas uroczystej akademii uczniowie przedstawili postać świętego papieża oraz ścieżkę jego życia.

Mając na uwadze ten wyjątkowy dzień dla społeczności szkolnej, wójt naszej gminy wręczył uczniom i absolwentom naszej szkoły stypendia przyznane za osiągnięcia na różnych polach: nauki, sztuki czy sportu.

Stypendium za osiągnięcia w nauce otrzymali następujący uczniowie i absolwenci:
1. Patrycja Tomkowicz (absolwentka)
2. Zuzanna Kalicińska

Stypendium za osiągnięcia artystyczne:
1. Michalina Kmonk (absolwentka)
2. Marcelina Gerlach (absolwentka)
3. Alicja Sajdak (absolwentka)
4. Karolina Miśkowiec
5. Weronika Filar

Stypendium za osiągniecie sportowe:
1. Michał Omachel (absolwent)
2. Kamil Czekański
3. Miłosz Bolek
4. Julia Prajzner
5. Emilia Albrycht

 

 

W dniu dzisiejszym dokonano uroczystego poświęcenia i otwarcia nowego budynku użyteczności publicznej, który służyć ma mieszkańcom Pustyn jako solidne zaplecze do działalności społecznej, kulturalnej i opieki medycznej. Jest to dla naszej społeczności moment szczególny, dlatego podczas uroczystości obecnością zaszczycili nas znamienici goście:  Lucyna Podhalicz - Wicewojewoda Podkarpacki,  Maria Kurowska – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Krzysztof Podkul – Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, księża proboszczowie z Krościenka Wyżnego i Pustyn.

Zarówno Wójt Gminy jak i jego Zastępca w swoich wystąpieniach podsumowali budowę obiektu, przytoczyli historię jego budowy oraz przeznaczenie.

Symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia budynku dokonali:

  • Lucyna Podhalicz - Wicewojewoda Podkarpacki,
  • Maria Kurowska – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,
  • Mateusz Liput - Wójt Gminy Krościenko Wyżne,
  • Jan Omachel – Zastępca Wójta,
  • Krzysztof Podkul  - Przewodniczący Rady Gminy,
  • Stanisław Ziomek - Sołtys Sołectwa Pustyny,
  • ks. Tadeusz Osiński – Proboszcz Parafii Pustyny,
  • ks. Wiesław Kałamarz – Proboszcz Parafii Krościenko Wyżne.

Następnie ks. Wiesław Kałamarz i ks. Tadeusz Osiński poświęcili budynek oraz znajdujące się w nim pomieszczenia, a obecni na uroczystości goście mieli okazję zwiedzić obiekt.

Na ręce Sołtysa Sołectwa Pustyny, Wójt Gminy złożył symboliczny klucz do budynku, a Dyrektorowi SPG ZOZ w Krościenku Wyżnym oraz pracownikowi filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pustynach akty przekazania.

 

 

Na koniec głos zabrały: Lucyna Podhalicz - Wicewojewoda Podkarpacki,  Maria Kurowska – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, które złożyły gratulacje z okazji oficjalnego otwarcia obiektu, którego powstanie powinno przyczynić się do lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców Pustyn, a także łatwiejszego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że w ostatnią środę powróciły do nas po poddaniu procesowi renowacji eksponaty Izby Muzealnej w Krościenku Wyżnym. Zachęcamy do zwiedzania i poznawania lokalnej historii i kultury. Zobaczyć można m.in. wyposażenie tradycyjnej chaty z licznymi przedmiotami codziennego użytku, dawne narzędzia rolnicze, stroje ludowe, archiwalia związane z funkcjonowaniem miejscowej szkoły.