Wiadomości

Rusza kolejna edycja konkursu na najpiękniejszy ogród, detal ogrodowy lub balkon w naszej gminie.

Głównym założeniem konkursu jest docenienie mieszkańców, którzy dbając o otoczenie swoich posesji przyczyniają się do poprawy estetyki gminy.

Jak zwykle dla tych, którzy mają najlepsze pomysły i wkładają najwięcej pracy w wygląd otoczenia swoich budynków i mieszkań przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez Gminę Krościenko Wyżne.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst regulaminu konkursu i formularz zgłoszenia, który należy wypełnić i złożyć w terminie do dnia 27 maja 2022 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 3 (sekretariat) lub listownie na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne.

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym prawa do wizerunku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

Załączniki:

Regulamin konkursu "Piękny Ogród 2022" - do pobrania

Formularz zgłoszenia udziału i klauzula RODO - do pobrania

Gmina Krościenko Wyżne zawarła umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”.

W ramach modułu 1 – Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 168 030,00 zł, co pozwoli na zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnymi akcesoriami, urządzeniami wielofunkcyjnymi i odpowiednim oprogramowaniem na potrzeby obsługi petentów Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Pozyskany grant cieszy tym bardziej, że bez udziału środków zewnętrznych nie bylibyśmy w stanie zakupić odpowiedniego sprzętu. Jego zakup jest nieodzowny z uwagi na rosnące wymagania dla narzędzi cyfrowych w zakresie realizacji zadań gmin świadczonych na odległość oraz właściwe zabezpieczenie danych w związku z wprowadzanymi często w ostatnim czasie stopniami zagrożenia w przedmiocie cyberbezpieczeństwa.

W minioną sobotę (30 kwietnia) z okazji obchodzonego Światowego Dnia Ziemi wójt gminy wraz z harcerzami 8. DH "Ventus" im. Szarych Szeregów w Krościenku Wyżnym przeprowadzili akcję sprzątania miejscowości Krościenko Wyżne.
Uprzątnięto śmieci z ulic: Sportowej, Szkolnej, Mostowej, Marynkowskiej oraz z części ścieżki pieszo-rowerowej.
Ponadto, udało się zlikwidować dwa dzikie wysypiska śmieci.

Niezawodnym harcerzom dziękujemy za podjęte działania, jednocześnie zachęcając wszystkich do dbania o środowisko i estetykę naszej małej ojczyzny.

 

  • dsc_01
  • dsc_02
  • dsc_03
  • dsc_04

Gmina Krościenko Wyżne zawarła umowę na realizacje zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 114905 R ul. Sportowa, ul. Księża w Krościenku Wyżnym w km 0+0,180 – 0,180+0,485”.

Przedsięwzięcie obejmuje remont istniejącego odwodnienia oraz istniejącego chodnika po stronie prawej o szerokości 1,50 m.
Realizacja inwestycji polega w szczególności na wykonaniu: robót przygotowawczych, robót rozbiórkowych, remontu odwodnienia, robót ziemnych, podbudowy – miejscowego odtworzenia nad remontowanym odwodnieniem, remontu chodnika, nawierzchni jezdni, remontu wyniesionego przejścia dla pieszych, zjazdów i pobocza, robót wykończeniowych, oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przypominamy, że gmina na realizację wspomnianego zadania pozyskała w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki zewnętrzne w wysokości 330 616,00 zł.