Szanowni Mieszkańcy, dzisiaj, tj.  9 października w godzinach porannych rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr 4011/2, 4014 i 4425 w Krościenku Wyżnym”.

W ramach zaplanowanych do wykonania robót znajdują się: wytyczenie projektowanych obiektów w terenie i wyznaczenie poziomów posadowienia, usunięcie humusu i wykonanie wykopów, montaż rur ochronnych na istniejącej sieci teletechnicznej i instalacji elektrycznej, wykonanie fundamentów, ułożenie obrzeży i palisady betonowej, wykonanie podbudowy z kruszywa, ułożenie kostki betonowej, montaż rzeźb drewnianych, montaż ławek i kosza oraz prace wykończeniowe i porządkowe.

 

 

Wspomniane wyżej drewniane rzeźby, to dzieła wykonane podczas pleneru rzeźbiarskiego w naszej gminie. Zostały one odpowiednio zakonserwowane, a teraz zajmą miejsce w na skwerku tworzonym przy sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym, przy Izbie Muzealnej oraz remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Krościenko Wyżne. Figury będą osadzone na solidnych fundamentach, na których znajdą się również tablice zawierające krótki opis każdej rzeźby oraz personalia autorów.

 

 • DSC_0817
 • DSC_0818
 • DSC_0824
 • DSC_0826
 • DSC_0827
 • DSC_0828
 • DSC_0829

W ten sposób pomogą rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie spisrolny.gov.pl. Rachmistrzowie będą dzwonili do użytkowników gospodarstw rolnych, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku spisowego. Co ważne rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz spisowy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek spisowy.

Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu:

22 279 99 99 lub 22 666 66 62

Jesteś użytkownikiem gospodarstwa rolnego? Widzisz, że dzwoni do Ciebie jeden z powyższych numerów?

Odbierz telefon, odpowiedz na pytania rachmistrza spisowego i wypełnij obowiązek spisowy!

Wywiady telefoniczne będą realizowane do 30 listopada br.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego zachęcamy do korzystania z infolinii spisowej o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).

 

 

Na terenie Gminy Krościenko Wyżne funkcjonuje Gminne Biuro Spisowe powołane celem wykonywania niezbędnych prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem spisu rolnego.

 

W dniu 21 września br., przy ul. Szkolnej wykonano prace mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zrealizowano montaż progu zwalniającego płytowego z przejściem dla pieszych (na wysokości budynku szkoły podstawowej) oraz progów zwalniających wyspowych w dwóch lokalizacjach (pomiędzy ośrodkiem zdrowia i apteką, a także w pobliżu ochronki). Wszystkie wspomniane miejsca zostały odpowiednio oznakowane.

 

 

 • DSC_0325
 • DSC_0326
 • DSC_0328
 • DSC_0334
 • DSC_0335
 • DSC_0337