W dniu 16 października 2021 r. w sali Domu Ludowego w Pustynach odbył się organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Pustynach Dzień Seniora.

Uroczystość ta została tradycyjnie połączona ze świętowaniem jubileuszy małżeńskich mieszkańców Sołectwa Pustyny. Swoje 50- lecie małżeństwa obchodzili w tym roku Janina i Stanisław Adamczykowie, Anna i Adam Bystrzyccy, Maria i Adam Boczarowie oraz Krystyna i Wiesław Pelczarowie. Dostojni Jubilaci zostali oficjalnie odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czynności dekoracyjnych dokonał Mateusz Liput - Wójt Gminy Krościenko Wyżne, życząc wyróżnionym przede wszystkim zdrowia, a także kolejnych pięknych rocznic.

Tradycyjnie wręczono również upominki dla najstarszych uczestników Dnia Seniora. Byli to Stefania Pelczar oraz Eugeniusz Kuźnar. Następnie czas uczestnikom umilił występ Kapeli Ludowej „Krościeniacy”, która zaprezentowała znane i lubiane utwory ludowe.

Jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Benjamin Franklin powiedział kiedyś, że nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu. Życzymy więc naszym seniorom przede wszystkim braku czasu.

Tekst i zdjęcia: Kacper Sabik

 

W dniu 15 października 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne odbyła się uroczystość wręczenia nagród przyznanych nauczycielom przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne i Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym.

Za szczególne osiągnięcia w kierowaniu powierzoną jednostką, animowanie życia szkoły oraz promowanie powierzonej placówki w regionie wójt wyróżnił Marka Aftanasa – dyrektora szkoły podstawowej.

Za pracę i osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz istotną rolę jaką odgrywają w procesie kształtowania młodych umysłów nagrodę wójta otrzymali nauczyciele:

Irena Barańska
Katarzyna Gałązka
Iwona Janocha
Maria Marszałek

Nagrodą dyrektora szkoły natomiast zostali wyróżnieni:

Monika Czarnowska
Bożena Filar
Maciej Filar
Katarzyna Frydrych
Sebastian Frydrych
Katarzyna Inglot
Piotr Lorens
Katarzyna Marszałek
Magdalena Omachel
Marek Omachel
Grażyna Prugar- Gołda
Jadwiga Szajna-Solecka
Katarzyna Szczepanik
Aneta Terefenko
Iwona Walczak
Monika Węgrzyn
Liliana Ziajka

 

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów w pracy na rzecz młodego pokolenia naszej gminy.

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że zakończyliśmy realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krościenko Wyżne na działce nr o nr ewid. 3765/1”.

Zakres prac objął wykonanie na długości 0,245 km i szerokości 2,8 m:

  • ścinania i karczowania zakrzaczeń;
  • profilowania skarpy nasypów;
  • korytowania;
  • dolnej warstwy jezdni o nawierzchni;
  • podbudowy z kruszyw łamanych.

Inwestycja została dofinansowana w kwocie 38 000 zł ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2021.

 

W dniu 10 października 2021 r. w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym odbyło się II Gminne Dyktando Ortograficzne pn. „Krościeńska Walka z Bykami”. Organizatorami zmagań o tytuł Gminnego Torreadora Ortografii byli Wójt Gminy Krościenko Wyżne oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym. Tekst dyktanda odczytali zaproszeni goście: Tomasz Olbratowski, Przemysław Skowron i Jacek Tomkowicz, dla którego był to powrót po latach do krościeńskiej szkoły.

Konkurs o tytuł „Gminnego Torreadora Ortografii” miał na celu przede wszystkim podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych, wyrobienie nawyku stosowania reguł ortograficznych, rozwijanie zainteresowań tajnikami poprawnej polszczyzny, integrację środowisk społecznych czy promocja alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Skierowany był do wszystkich grup wiekowych, tak, aby umożliwić weryfikację umiejętności ortograficznych niezależnie od daty urodzenia. W sposób szczególny radość budzą zgłoszenia w kategorii „duety”, choćby takie, jak babcia z wnuczką. Ukazuje to, że cel jakim jest wzmacnianie więzi międzypokoleniowych również został zrealizowany. Uczestnicy zmierzyli się z tekstem zatytułowanym „Ballada o siekierniku”. Treść naszpikowana ortograficznymi trudnościami, z którą zmagali się „matadorzy” ortografii została przygotowana i poprawiona przez nauczycielki języka polskiego, Panie: Marię Marszałek, Iwonę Janochę, Alinę Kmonk, Katarzynę Marszałek i Renatę Słowik, którym składamy w tym miejscu serdeczne wyrazy uznania. 

Kategorie indywidualne, w których wybrano mistrzów ortografii to: JUNIOR (od 9 – 13 lat),  JUNIOR PLUS (od 14 – 18 lat), MEDIUM (od 19 – 50 lat), SENIOR (od 51 i starsi) oraz DUETY: rodzic z dzieckiem, babcia/dziadek z wnuczkiem,  sąsiad z sąsiadem, koleżanka z kolegą. Łącznie, swoich sił w dyktandzie spróbowało 36 osób.

W czasie sprawdzania prac przez komisję odbyło się spotkanie ze znanymi ze stacji RMF FM dziennikarzami i prezenterami radiowymi Tomaszem Olbratowskim, Przemysławem Skowronem i Jackiem Tomkowiczem. Na co dzień słucha ich ok. 9 milionów Polaków, tym razem uczestnicy krościeńskiego dyktanda mieli okazję ich zobaczyć oraz zadać im pytania. Dotyczyły one przede wszystkim kwestii wykonywania zawodu dziennikarza, pracy w radiu, przygotowań do audycji czy klasycznego „dnia radiowca”.

Długą serię pytań i wyczerpujących temat odpowiedzi zakończył stand-up w wykonaniu zaproszonych gości.

Po zakończeniu programu przez radiowców przyszła pora na ogłoszenie wyników.

W kategorii JUNIOR zwyciężył Franciszek Bargiel, JUNIOR PLUS – Diana Szul, MEDIUM – Jadwiga Kielar, SENIOR – Tadeusz Matyja, natomiast najlepszy DUET stanowili: Łukasz Zygarowicz i Mateusz Podkul.

Spośród zwycięzców kategorii indywidualnych wyłoniono Gminnego Torreadora Ortografii, którym został Franciszek Bargiel.

 

Franciszek Bargiel - Gminny Torreador Ortografii

 

Na zakończenie, każdy uczestnik dyktanda otrzymał dyplom za udział, a laureaci poszczególnych kategorii dyplomy, upominki i pamiątkowe statuetki.

 

W linku poniżej znajduje się treść dyktanda, dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby się z nim zmierzyć.

"Ballada o siekierniku" - tekst dyktanda do pobrania.

Rozwiązanie dyktanda w linku pod zdjęciami.

 

"Ballada o siekierniku"