Z radością dzielimy się informacją, iż nasza gmina otrzymała kolejne wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 000 000 zł.

Kwota dofinansowania dotyczy budowy budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym, który będzie pełnił funkcję m.in.: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.

RFIL to rządowy program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To także ogromny impuls inwestycyjny dla regionów. Więcej na ten temat w linku poniżej.

https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/prawie-140-mln-zl-dla-wojewodztwa-podkarpackiego-w-ramach-rzadowego-funduszu-inwestycji-lokalnych/

 

Gmina Krościenko Wyżne pozyskała środki finansowe w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 347 118,75 zł na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym.

Informujemy, iż Gmina Krościenko Wyżne otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, W projekcie będzie uczestniczyło 30 uczniów klas III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pawła II w Krościenku Wyżnym. Projekt przewiduje przeprowadzenie średnio 40 godzin zajęć w okresie od 13 września 2021 r. do 26 listopada 2021 r.

Całkowita wartość zadania to 15 789,20 zł, w tym środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 5 870,00 zł.