W dniu wczorajszym, tj. 12.12.2018 r. odbyło się XXV zebranie Rady Sołeckiej Sołectwa Krościenko Wyżne. Podczas spotkania Sołtys - p. Bolesław Pudłowski podsumował zmierzającą ku końcowi kadencję obecnej Rady Sołeckiej. Na zaproszenie p. Sołtysa w zebraniu udział wzięli: p. Mateusz Liput - Wójt Gminy, p. Jan Omachel - Z-ca Wójta, p. Krzysztof Podkul - Przewodniczący Rady Gminy oraz ks. proboszcz Wiesław Kałamarz. Z racji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia uczestnicy zebrania złożyli sobie życzenia i połamali się opłatkiem.