Z inicjatywy i na zaproszenie starosty krośnieńskiego Jana Pelczara w dniu 9 marca br. w Starostwie Powiatowym w Krośnie obradowała Komisja Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego.

W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Krościenko Wyżne Mateusz Liput.

W posiedzeniu uczestniczyli również poseł na Sejm Adam Śnieżek, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego  Jerzy Borcz, wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik, urzędujący członek Zarządu Powiatu Monika Subik, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego oraz wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu.

Program spotkania obejmował trzy tematy: „Nowa perspektywa unijna w kontekście rozwoju lokalnych społeczności”, „Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego a samorząd powiatowy i gminny” oraz „Współpraca samorządu powiatowego i gminnego z samorządem województwa”.

 

 

Pierwszy temat związany z nową perspektywą unijną w kontekście rozwoju lokalnych społeczności przedstawił  dyrektor Departamentu Zarządzania RPO w Urzędzie Marszałkowskim Wojciech Magnowski. – Aktualnie trwają prace nad nową perspektywą finansową, jednak nie wszystkie regulacje są zakończone. Już wiemy, że kolejna perspektywa wiązać się będzie z tym, że będziemy mieli kolejny Regionalny Program Operacyjny (RPO) na lata 2021 – 2027. W  nowym RPO widzimy pięć celów wokół których będziemy koncentrować tworzenie tego programu. Pierwszy to Europa bardziej nowoczesna – wsparcie dla przedsiębiorczości, badań, rozwoju. Na to przeznaczymy 35 procent środków. Drugi cel to Europa bardziej zielona – niskoemisyjna. Tu będzie wsparcie zarówno dla energetyki odnawialnej, dla kwestii związanych z kanalizacją, wodociągami, gospodarką odpadową. Trzeci cel to transport czyli Europa dostępna – wsparcie dla infrastruktury drogowej, kolejowej, multimodalnej, różnych środków transportu. Czwarty cel to Europa społeczna – działania polegające na wsparciu rynku pracy, edukacji, integracji społecznej, ale również wsparcie dla osób starszych i zapewnienie im godnej opieki. Ostatni cel jest niezwykle istotny dla takich społeczności jak powiat krośnieński i gminy, to jest Europa zintegrowana. Tutaj dostrzegamy możliwość tworzenia instrumentów, które będą wspierać działania w obszarze rewitalizacji, kultury, turystyki. To wszystko na bazie lokalnych zasobów, które będą identyfikowane w strategiach terytorialnych, bazujących na współpracy, partnerstwie pomiędzy samorządami gminnymi i samorządami powiatowymi.

Szerzej o strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego mówiła Emilia Kojtych – Lichota, kierownik Oddziału Programowania Strategicznego w Departamencie Rozwoju Regionalnego. Strategia jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa określającym obszary, cele i kierunki polityki rozwoju prowadzonej w przestrzeni regionalnej. Pełni kluczową rolę w procesie zarządzania województwem, ale również jako narzędzie komunikowania się i partnerskiej współpracy ze społecznością regionalną.  Aktualizowana strategia była konsultowana na każdym etapie z samorządami.  Przyjęcie strategii planuje się na drugi kwartał bieżącego roku. – Chcemy jak najwięcej działań w tej strategii zaproponować Państwu. Aby mogła zostać stworzona jak największa liczba efektywnych programów. Bardzo ważną kwestią jest budowanie partnerstw. Jeżeli samorządy będą współdziałać, wytyczać sobie wspólne cele, to te działania będą znacznie mocniejsze. Wartością jest współpraca z wieloma partnerami. Zauważamy, że trzeba wzmocnić infrastrukturę służącą rozwojowi gospodarki i turystyki. Ważną kwestią jest także poprawa bezpieczeństwa. Województwo podkarpackie jest najlepiej przygotowanym województwem pod względem sieci informatycznej. To nasz ogromny atut.

Z kolei wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus zapewniła, że powstaną nowe  instrumenty finansowe, które jeszcze bardziej będą wspierały działania samorządów Takie instrumenty mają być adresowane do tych, którzy będą je potrzebować, aby rozwijać nasze powiaty.

Zarówno starosta Jan Pelczar jak i wicestarosta Andrzej Guzik zwrócili uwagę na potrzeby i oczekiwania mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego w zakresie dążenia do zrównoważonego rozwoju tej części województwa podkarpackiego:  – Nie do przyjęcia jest rozwiązanie, w którym nie uwzględnia się naszego powiatu wśród tych 11 samorządów województwa podkarpackiego, które w dalszym ciągu mają być objęte szczególnym wsparciem. Powiat Krośnieński jest pozbawiony również możliwości ubiegania się o środki z programów strategicznych dla samorządów z terenu „Bieszczad” i „Błękitnego Sanu”. Jedyna zarysowana do tej pory możliwość ubiegania się o wsparcie – w ramach MOF Krosno nie jest do końca satysfakcjonująca gdyż pozostawia poza obszarem oddziaływania 4 gminy powiatu tj. Rymanów, Iwonicz – Zdrój, Dukla i Jaśliska. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania Powiat Krośnieński – wraz z samorządami z terenu powiatów krośnieńskiego, brzozowskiego i strzyżowskiego – utworzył Porozumienie Samorządów Pogórza Karpackiego. Są to samorządy, które zabiegają o uwzględnienie tej inicjatywy w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030 i opracowanie dla nich programu strategicznego, który pozwoliłby na likwidowanie opóźnień w rozwoju cywilizacyjnym.    

Kamila Piech, przewodnicząca Komisji podsumowując spotkanie powiedziała  -  Posiedzenie miało za zadanie pokazać  mocne i słabsze strony Powiatu Krośnieńskiego i to co możemy zrobić, aby dążyć do zrównoważonego rozwoju naszego terenu na tle województwa podkarpackiego. To był cel naszego spotkania mając na względzie przyszłą strategię rozwoju województwa podkarpackiego i nową perspektywę finansową. Powiat krośnieński dobrze wkomponowuje się w tą strategię.

źródło i foto: https://www.powiat.krosno.pl

 

  • zdjecie_1
  • zdjecie_3
  • zdjecie_4