W dniu 12 marca 2020 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Posiedzenie poprowadził Wójt Gminy Mateusz Liput – Przewodniczący Zespołu. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele urzędu gminy, jednostek organizacyjnych, policji, straży pożarnych, sołtys oraz przedstawiciel ośrodka zdrowia. Podczas posiedzenia została omówiona aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19.

 

 

Z przekazanych na posiedzeniu informacji wynika, że na terenie naszej gminy i powiatu krośnieńskiego dotychczas nie odnotowano przypadku zachorowań. Omówiono bieżącą sytuację w zakresie przygotowań i zabezpieczenia na wypadek ryzyka zarażenia koronawirusem. Wszystkie budynki użyteczności publicznej na terenie gminy zostały wyposażone w środki dezynfekcji i ochrony osobistej. Dodatkowo wszystkie miejsca często używane tj. klamki, poręcza, blaty, włączniki świateł są regularnie dezynfekowane.

Ponadto, zgodnie z wytycznymi ministerstw podjęto decyzję o zawieszeniu działalności obiektów sportowych i kulturalnych oraz przesunięciu w czasie organizacji wydarzeń mogących zgromadzić wielu uczestników.