Gmina Krościenko Wyżne w ramach 2 etapu projektu "Zdalna Szkoła" otrzymała dofinansowanie w wysokości 55 000 zł.
Dotacja zostanie przeznaczona na zakup laptopów dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym oraz Przedszkola Samorządowego im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.