Szanowni Mieszkańcy, dzisiaj, tj.  9 października w godzinach porannych rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr 4011/2, 4014 i 4425 w Krościenku Wyżnym”.

W ramach zaplanowanych do wykonania robót znajdują się: wytyczenie projektowanych obiektów w terenie i wyznaczenie poziomów posadowienia, usunięcie humusu i wykonanie wykopów, montaż rur ochronnych na istniejącej sieci teletechnicznej i instalacji elektrycznej, wykonanie fundamentów, ułożenie obrzeży i palisady betonowej, wykonanie podbudowy z kruszywa, ułożenie kostki betonowej, montaż rzeźb drewnianych, montaż ławek i kosza oraz prace wykończeniowe i porządkowe.

 

 

Wspomniane wyżej drewniane rzeźby, to dzieła wykonane podczas pleneru rzeźbiarskiego w naszej gminie. Zostały one odpowiednio zakonserwowane, a teraz zajmą miejsce w na skwerku tworzonym przy sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym, przy Izbie Muzealnej oraz remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Krościenko Wyżne. Figury będą osadzone na solidnych fundamentach, na których znajdą się również tablice zawierające krótki opis każdej rzeźby oraz personalia autorów.

 

  • DSC_0817
  • DSC_0818
  • DSC_0824
  • DSC_0826
  • DSC_0827
  • DSC_0828
  • DSC_0829