Rozpoczęły się prace w ramach realizacji zadania pn. "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych". Tym razem modernizacji poddano drogę boczną ulicy Grunwaldzkiej prowadzącą do pól uprawnych. Prace obejmą: ręczne ścinanie i karczowanie zakrzaczeń, czyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarpy, wykonanie dolnej warstwy jezdni o nawierzchni żwirowej oraz podbudowy z kruszyw łamanych.

 


Zadanie jest realizowane ze środków pochodzących z budżetu województwa, przekazanych gminie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2020 r.