Remont drogi gminnej objął w szczególności wykonanie: robót przygotowawczych, robót rozbiórkowych, robót ziemnych, odwodnienia, podbudowy i budowy chodnika, nawierzchni jezdni, budowy wyniesionego przejścia dla pieszych oraz zjazdów i poboczy.

 

 

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymaliśmy na ten cel kwotę 574 215,00 zł, natomiast obecnie ubiegamy się o dofinansowanie w wysokości 246 tys. zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Wspomniane dofinansowanie ma służyć pokryciu wkładu własnego przeprowadzonej inwestycji.

 

  • DSC_0163
  • DSC_0165
  • DSC_0169
  • DSC_0172
  • DSC_0173
  • DSC_0174
  • DSC_0183
  • DSC_0186
  • DSC_0191