Z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy realizację zadania pn.: „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne: Remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 4321 (ul. Wąska) w Krościenku Wyżnym”.

 

 

Zakres prac objął przede wszystkim: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe (frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej, regulacja pionowa studzienek), remont odwodnienia, roboty ziemne (zasypanie rowów i wykopów obiektowych), wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz roboty wykończeniowe.

Wójt gminy dziękuje mieszkańcom za cierpliwość, udział w spotkaniu w sali Domu Ludowego, jak również życzliwość podczas rozmów prowadzonych w terenie dotyczących realizacji przedmiotowej sprawy.

Planujemy ciąg dalszy prac remontowych wspomnianej ulicy w miarę środków posiadanych w budżecie.

 

  • 132118344
  • 132267315
  • 132303044
  • 132558519