Zakończyliśmy działania stanowiące kolejny etap prac ukierunkowanych poprawę infrastruktury drogowej. Tym razem przebudowa dotyczyła drogi wewnętrznej (bocznej ul. Grunwaldzkiej).

 

 

Prace objęły wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, odwodnienia, podbudowy, nawierzchni, zjazdów i robót wykończeniowych.

Cieszymy się, że warunki atmosferyczne pozwoliły na realizację tego zadania.

 

  • 132792741
  • 133088737