Gmina Krościenko Wyżne informuje, iż zlecono opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-wykonawczych i kosztorysowych budowy kolejnych oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne.

Tym razem projekty obejmą drogi wewnętrzne: przy ul. Północnej (działki nr 2489 i 5380), przy ul. Szkolnej (działka nr 4118), przy ul. Południowej (działka nr 4048), oraz ul. Polną (działka nr 2095) w Krościenku Wyżnym. Ponadto, zostanie opracowana dokumentacja dla oświetleń ulicznych dróg wewnętrznych: przy ul. Dukielskiej (działka nr 3849/2), a także przy ul Wspólnej (od dz. nr 5264/1 do dz. nr 5141) w Pustynach.

Po zaakceptowaniu projektów będziemy je sukcesywnie realizować z uwzględnieniem środków posiadanych w budżecie.