Informujemy, iż Gmina Krościenko Wyżne otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, W projekcie będzie uczestniczyło 30 uczniów klas III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pawła II w Krościenku Wyżnym. Projekt przewiduje przeprowadzenie średnio 40 godzin zajęć w okresie od 13 września 2021 r. do 26 listopada 2021 r.

Całkowita wartość zadania to 15 789,20 zł, w tym środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 5 870,00 zł.