Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż od dzisiaj obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym pełni wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Pan Jakub Bereś. Dyrektor jest absolwentem wydziału ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, filia w Rzeszowie, jak również ukończył liczne studia podyplomowe w tym, co szczególnie istotne kierunek Zarządzanie w Służbie Zdrowia na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Ponadto, w roku 1996 złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Posiada również doświadczenie zawodowe jako członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Uzdrowiska Rymanów S.A., Dyrektor Naczelny SPG ZOZ w Jedliczu oraz Dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego "Wisła" w Iwoniczu-Zdroju.

Dyrektorowi składamy życzenia wielu sukcesów w pracy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne.