Kończysz szkołę ponadpodstawową? Zastanawiasz się kim jesteś, a kim chciałbyś być?

Odważ się spełniać swoje marzenia!

Możesz odnaleźć w sobie pasję do tańca, fotografii, teatru, kultywowania tradycji regionalnej.

Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie zaprasza.

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2021/2022.

Studium kształci w zawodach:

- animator kultury regionalnej

- animator fotografii

- animator tańca

- animator działań teatralnych.

Nauka w Studium jest bezpłatna, trwa dwa lata w systemie dziennym i zaocznym.

Termin składania dokumentów do 24.08.2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://psak.studiumkrosno.pl/