W sobotę – 6 listopada br. - w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym odbył się zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Krościenku Wyżnym - Dzień Seniora. Tradycyjne obchody cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Uroczystość ta została połączona z świętowaniem jubileuszy małżeńskich mieszkańców Sołectwa Krościenko Wyżne. Swoje 50- lecie małżeństwa obchodzili w tym roku: Maria i Stanisław Barglowie, Maria i Jan Bielawowie, Anna i Stanisław Burkowie, Anna i Stanisław Domaradzcy, Lucyna i Antoni Frydrychowie, Stefania i Józef Glazarowie, Krystyna i Jerzy Hajdukowie, Stanisława i Antoni Lorensowie, Irena i Władysław Pelczarowie, Kazimiera i Antoni Pelczarowie, Barbara i Władysław Przybyłowie, Stanisława i Zdzisław Staszowie, Józefa i Edward Szmydowie, Zofia i Eugeniusz Wojtowiczowie. Dostojni jubilaci wzięli udział w mszy świętej odprawionej w ich intencji, a następnie oficjalnej dekoracji Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czynności dekoracyjnych dokonał Wójt Gminy Krościenko Wyżne. Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych pięknych jubileuszy.

Następnie na scenie pojawiła się Kapela ludowa „Krościeniacy”, która wykonała znane i lubiane utwory ludowe. Występ kapeli został nagrodzony gromkimi oklaskami, a zgromadzeni seniorzy wspierali artystów również wokalnie.

W kolejnym punkcie Panie z Koła Gospodyń Wiejskich popełniły na deskach sceny pełne humoru przedstawienie, którego temat przewodni stanowiły wizyty w gabinecie lekarskim.

Część artystyczną obchodów zakończyło wykonanie przez kapelę utworu „Od Krościenka”, natomiast uczestnicy wydarzenia oddali się wspólnym rozmowom i śpiewom.