Pomimo „trudnego czasu”, w którym przyszło realizować powierzone nam zadania, ksiądz arcybiskup Adam Szal, ponownie zaproponował wspólne kolędowanie. Przy nawale obowiązków metropolita, znalazł czas by się z nami spotkać. Spotkanie odbyło się w dniu środę 12 stycznia 2022 r. w sanktuarium Jana Pawła II w Krośnie.

Opłatek stał się potwierdzeniem naszego przywiązania do religii, tradycji i patrona św. Jana Pawła II. Z każdej szkoły i placówki, noszącej imię Jana Pawła II, z terenu diecezji przemyskiej, przybyła na spotkanie delegacja przedstawicieli. Naszą szkołę reprezentował dyrektor szkoły Marek Aftanas. Całą uroczystość uświetnił koncert kolęd w wykonaniu zespołu muzycznego SONG ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym pod kierunkiem Macieja Filara. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą, której przewodniczył arcybiskup Adam Szal.

Po uroczystej liturgii nastąpiło przejście do sali spotkań, gdzie była możliwość podzielenia się życzeniami, opłatkiem i wspólnego kolędowania. Dużym uznaniem cieszył się występ naszego zespołu szkolnego.

Tekst i zdjęcia: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym