INFORMACJA
o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Krośnieńskiego
 

Od początku stycznia 2016 r. mieszkańcy powiatu krośnieńskiego będą mieli dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych prawników wyznaczonych przez samorządy prawnicze. Założeniem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jest umożliwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej bezpłatnego dostępu do pomocy prawnej.

 

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • młodzież do 26 roku życia,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Uprawnionym przysługiwać będzie możliwość uzyskania informacji z zakresu:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • spraw rodzinnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Szczegółowe informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.

Pomoc udzielana będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku przez cztery godziny dziennie.  
 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
 
Starostwo Powiatowe w Krośnie
Krosno ul. Bieszczadzka 1
lokal nr 024

Od poniedziałku do piątku w godzinach:

10.00 - 14.00