Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ikona pdf
Oświadczenie o przebywaniu poza miejscem stałego zameldowania w związku z pobieraniem nauki w trybie dziennym ikona pdf
Oświadczenie o czasowym przebywaniu poza granicami kraju ikona pdf
Oświadczenie o przebywaniu poza miejscem stałego zameldowania w związku z pracą zawodową ikona pdf