Odpady można kompostować na różne sposoby:

 • tworząc wolnostojące pryzmy kompostowe, optymalne wymiary pryzmy to: szerokość 80-150 cm, wysokość 80-130 cm,
 • w kompostowniku wykonanym z desek, żerdzi, siatki drucianej, perforowanych beczek itp., lub
 • w zakupionych w sklepie specjalnych pojemnikach do kompostowania.

Co można kompostować:

 • resztki roślinne, gałązki żywopłotów (cieńsze od 2 cm)
 • liście
 • skoszona trawa (w cienkich warstwach)
 • resztki owoców i warzyw
 • nadziemne części chwastów
 • niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.)
 • ziemia z doniczek i skrzynek
 • rozgniecione skorupki z jaj
 • fusy z kawy i herbaty
 • przekwitnięte kwiaty
 • małe ilości skórek z cytrusów (dobrze umytych)
 • słoma i siano.

Uwaga! Do kompostowania nie nadają się:

 • resztki mięsa, kości, ości
 • kolorowo zadrukowany papier
 • stary papier (gazety i kartony)
 • resztki roślinne zawierające środki konserwujące, rosnące przy drodze
 • duże ilości chwastów z nasionami i chorych roślin

Przystępując do utworzenia kompostownika przydomowego, należy mieć na uwadze również kwestie prawne. Wymagania techniczne budowy kompostowników określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019, poz. 1065 z późn. zm.).

Należy również zaznaczyć, że kompostownik lub pryzma kompostowa nie może stwarzać uciążliwości (tzw. immisji uregulowanych w art. 144 kodeksu cywilnego) dla sąsiadów.

Zachęcamy zatem wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy mają taką możliwość, do założenia kompostownika przydomowego. Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny. Bioodpady stanowią ok. 70% naszych domowych śmieci. Poprzez kompostowanie możemy zmniejszyć o 30-50% ogólnej ilości odpadów kierowanych na składowiska.